Hofflander Consult AB

Hofflander Consult AB

Teknik och verksamhet utvecklas tillsammans

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder inom teknisk utveckling och verksamhetsutveckling. För att en organisation ska utvecklas behövs strategier och utökad kunskap kring de mekanismer som påverkar och styr vilket resultat som uppnås

Vitalis 2016

ImplementeringPosted by Malin Hofflander Wed, February 03, 2016 19:29:53
Då var programmet för Vitalis 2016 i Göteborg klart i stora drag. Hofflander Consult finns representerat som föredragshållare vid två tillfällen!

En föreläsning som handlar om Implementeringsprocesser vid införande av IT-system i vården kopplat till ledarskap, attityder, värderingar och organisationskultur.

Den andra föreläsningen handlar om ett forskningsprojekt där design tillsammans med personal på en medicinklinik. Beskrivning över hur en önskad översikt av dagens arbete skulle kunna se ut och användas för att möjliggöra ett smart arbete med kommunikationsvägar mellan personal och sina kollegor samt patienter.

Kika gärna in på www.vitalis.nu för mer information kring ett stort antal programpunkter

  • Comments(0)//blogg.hofflander.se/#post1

Vad styr handlandet?

VärdegrundPosted by Malin Hofflander Sat, January 30, 2016 19:39:43
Det är många som reagerat över hur förre FN-anställde Anders Kompass bemöttes av sin chef och andra styrande inom FN, efter att han larmade om sexövergrepp utförda av soldater under FN-flagg. Det är svårt att inte bli berörd och förfärad över att en person som "gör det rätta" blir behandlad som att det var han som var den skyldige.

Vad är det då som styr vårt handlande i olika situationer? Ja, det kan så klart bero på en hel del saker, men jag tänker att mycket av vad vi tycker, tänker och faktiskt gör, bottnar i vår inre värdegrund. Troligen har vi alla någonstans inom oss kompassen klar över vad som är rätt och vad som är fel, men av olika anledningar genom livet så börjar vi göra avkall på vad vår inre kompass faktiskt egentligen visar.

Denna ändrade riktning av vad kompassen visar sker successivt och över tid. Därför är det möjligt att den faktiskt ändras rejält. Successiv ändring är möjlig genom att jag som person väljer att ignorera och bortse från det min värdegrund egentligen säger mig.

Värderingar och värdegrund är avgörande att samtala kring och arbeta med inom organisationer för att undvika liknande händelser som den med Anders Kompass och FN.

  • Comments(0)//blogg.hofflander.se/#post0